Quintrix logo

Werkwijze

Quintrix werkt vanuit de praktijk. Geen hokjes-benadering of theoretische verhandelingen. Veranderingen zijn pas dan succesvol als bedoelingen, eisen en uitdagingen aansluiten bij de belevingswereld van alle betrokkenen. Van hoog tot laag. En juist daar ligt de kracht van Quintrix. Bij het vermogen om de mensen in de organisatie zichzelf en hun werksituatie te laten herkennen in training, coaching en consultancy.