Quintrix logo

Op volle kracht vooruit!

Hoewel de managementlectuur de realiteit nogal eens door een roze bril wil bekijken, beleeft de werkvloer een verandering van gevestigde patronen zelden als een kans; als een soort van schuivende horizon waarachter, zoals dat zo fraai heet, nieuwe uitdagingen schuil gaan. Integendeel. Als in onzekere tijden de eerste stofwolken zijn opgetrokken blijkt vaak dat juist de ingeboren reactiviteit bij menigeen prima gewerkt heeft. ‘De kat uit de boom kijken’, gepaard aan een flinke dosis gezond wantrouwen, is meestal een hele slagvaardige overlevingsstrategie, maar niet bepaald bevorderlijk voor de interne motivatie, die zo broodnodig is om met z’n allen met succes nieuwe wegen te kunnen inslaan.

Wij begeleiden veranderingstrajecten vanuit de kracht van uw organisatie. De samenbindende waarden – de ‘driving forces’ van uw organisatie – zijn het uitgangspunt. Samen met u werken wij aan het kompas dat noodzakelijk is om op koers te komen en te blijven. Aan de hand van dit kompas kan worden ingespeeld op de kracht van de werkvloer. Zo creëert u de motivatie die nodig is om met succes nieuwe wegen in te slaan.